Casa Verde 2014..oportunitate.

Programul, care se adreseaza exclusiv persoanelor fizice, consta in acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, in functie de tipul instalatiei, astfel:
- pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
- pana la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura;
- pana la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

In prezent, Administratia Fondului pentru Mediu nu are prevazuta lansarea unei sesiuni de finantare pentru Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire ("Casa Verde") - persoane fizice.

Cerere finantare programul Casa Verde Declaratie propria raspundere Casa Verde

Intrebari frecvente:

1. Cine poate beneficia de programul Casa Verde, privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila?

Solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- este persoana fizica care isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
- este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul;
- imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
- nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
- in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

2. Pot fi cumulate mai multe tipuri de instalatii?

In cazul cumularii in cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate in cadrul programului.

3. Unde se depun documentele pentru obtinerea finantarii?

Dosarul de finantare continand toate documentele obligatorii va fi depus personal de catre solicitant la sediul Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului pe raza caruia isi are domiciliul.

4. Ce documente sunt necesare pentru obtinerea finantarii?

- cerere de finantare nerambursabila completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;
- declaratie pe propria raspundere completata si semnata de catre solicitant, in original;
- copie de pe actul de identitate al solicitantului;
- adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original;
- extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/ coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/ in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabil la data depunerii.
- copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1(un) intreg;
- autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobile aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emise in conformitate cu legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;
- certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;
- un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si sesiunea de depunere.

5. Cand se poate depune dosarul pentru obtinerea finantarii?

Solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere - publicat pe site-ul www.afm.ro sau www.mmediu.ro.

6. Cand primeste solicitantul finantarea?

Dupa achizitionarea, montarea, punerea in functiune a instalatiei si depunerea dosarului de decontare la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

7. Pana cand se depune dosarul de decontare?

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele par?i ?i inceteaza valabilitatea la finalizarea proiectului, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data semnarii.

8. Ce documente trebuie depuse in vederea decontarii?

- cererea de tragere completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;
- contractul de executie, in copie legalizata;
- factura fiscala/facturile fiscale, in copie (se va/se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea Programului);
- documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar bancare insotite de OP-uri) si/ sau chitanta;
- proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in original;
- certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, in copie;
- un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.

9. Care sunt cheltuielile eligibile?

- achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
- cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
- taxa pe valoarea adaugata (TVA);
- sunt eligibile numai cheltuieli efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

10. Se acorda plati in avans?

Autoritatea nu acorda plati in avans si finanteaza cheltuieli eligibile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

11. Cand se organizeaza sesiunea de finantare?

- datele privind inceperea sesiunii de finantare se publica pe pagina de internet a Autoritatii cu cel putin 10 zile inainte de data deschiderii sesiunii de finantare.
Pentru alte informatii accesati www.afm.ro.

Programul "Casa Verde" va fi relansat in 2016 intr-un nou concept, cu un buget de 150 milioane de lei

Ziaruldeiasi.ro

Programul "Casa verde" va fi revigorat in 2016, prin lansarea unei linii de finantare de 150 de milioane de lei, dedicata conceptului "Casa verde plus", a anuntat, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Cristiana Pasca Palmer, potrivit Agerpres.

"Dupa cinci ani, reluam "Casa verde" in 2016 si, pe langa sistemele de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, vom finanta si investitii care utilizeaza materiale pentru izolatie, cum ar fi canepa, lana sau piatra bazaltica, sisteme de acoperisuri, sisteme de eficientizare a consumului de resurse si sisteme de iluminat ecologice. Beneficiarii acestui program vor fi persoanele fizice, asociatiile de locatari, institutiile publice, scoli, spitale, universitati. Acest program integrat, caruia eu ii spun "Casa verde plus", va avea un buget total de 150 de milioane lei. Pentru sistemele inlocuirea sistemelor de incalzire vor fi alocate 95 de milioane lei, iar pentru aceste elemente noi, de acoperisuri, izolatie, in jur de 45 de milioane", a afirmat Pasca Palmer.

În plus, sunt alocate in jur de 44 de milioane de lei pentru finantarea si finalizarea contractelor semnate in baza vechiului program "Casa verde".

"Casa verde" clasica, sa-i spunem asa, care a existat si in anul 2011, finanta instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire pentru persoanele fizice si juridice. Exista inca o serie de contracte semnate la vremea respectiva si pot sa va spun ca sunt alocate in jur de 44 milioane de lei pentru finantarea si finalizarea acestor contracte", a spus ministrul.

Cristiana Pasca Palmer a subliniat ca relansarea programului "Casa verde" va stimula si cresterea afacerilor in sectorul materialelor de constructii ecologice.

"Pe langa beneficiile reale de mediu pe care acest program le va oferi, va avea o serie de alte beneficii foarte importante.Vorbeam de reducerea facturilor, dar si de un mare avantaj in dezvoltarea de business-uri. Toata aceasta piata este inca intr-o faza de pionierat si as vrea ca, prin masurile pe care le luam, sa stimulam si cresterea business-urilor in aceasta zona. Impulsionarea consumului de materiale de constructii ecologice va crea o piata competitiva in acest sector si sper ca va duce, de asemenea, la crearea de noi locuri de munca", a mentionat Pasca Palmer.

Ghidurile dedicate noului program "Casa verde plus" vor fi definitivate la jumatatea lunii mai, potrivit ministrului Mediului.

Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, estimandu-se venituri totale de 836,46 milioane de lei si cheltuieli de 838,66 milioane lei, deficitul de 2,2 milioane de lei urmand a fi acoperit din excedentul anilor anteriori.

Printre programele ce urmeaza sa fie finantate din Fondul pentru Mediu se numara Programul "Casa Verde" privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila.

Pentru Programul "Casa Verde" s-au alocat 44,5 milioane lei pentru finantarea contractelor in vigoare si 94,7 milioane lei pentru contracte noi si se estimeaza ca in jur de 15.500 de persoane fizice vor beneficia de finantare.

"Programul "Casa Verde" este completat de "Casa Verde Plus", pentru care au fost alocate 45 milioane de lei, din care vor fi finantate materiale ecologice, sisteme de acoperisuri verzi, sisteme de eficientizare a consumului de resurse si altele", mai informeaza Executivul.

Firma SC SUMMER NIGHTS SRL va ofera :

- consultanta si evaluare cost panou solar
- transport
- montaj
- service si garantie