Casa Verde 2014..oportunitate.

Programul, care se adreseaza exclusiv persoanelor fizice, consta in acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, in functie de tipul instalatiei, astfel:
- pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
- pana la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura;
- pana la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

In prezent, Administratia Fondului pentru Mediu nu are prevazuta lansarea unei sesiuni de finantare pentru Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire ("Casa Verde") - persoane fizice.

Cerere finantare programul Casa Verde Declaratie propria raspundere Casa Verde

Intrebari frecvente:

1. Cine poate beneficia de programul Casa Verde, privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila?

Solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- este persoana fizica care isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
- este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul;
- imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
- nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
- in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

2. Pot fi cumulate mai multe tipuri de instalatii?

In cazul cumularii in cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate in cadrul programului.

3. Unde se depun documentele pentru obtinerea finantarii?

Dosarul de finantare continand toate documentele obligatorii va fi depus personal de catre solicitant la sediul Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului pe raza caruia isi are domiciliul.

4. Ce documente sunt necesare pentru obtinerea finantarii?

- cerere de finantare nerambursabila completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;
- declaratie pe propria raspundere completata si semnata de catre solicitant, in original;
- copie de pe actul de identitate al solicitantului;
- adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original;
- extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/ coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/ in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabil la data depunerii.
- copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1(un) intreg;
- autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobile aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emise in conformitate cu legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;
- certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;
- un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si sesiunea de depunere.

5. Cand se poate depune dosarul pentru obtinerea finantarii?

Solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere - publicat pe site-ul www.afm.ro sau www.mmediu.ro.

6. Cand primeste solicitantul finantarea?

Dupa achizitionarea, montarea, punerea in functiune a instalatiei si depunerea dosarului de decontare la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

7. Pana cand se depune dosarul de decontare?

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele par?i ?i inceteaza valabilitatea la finalizarea proiectului, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data semnarii.

8. Ce documente trebuie depuse in vederea decontarii?

- cererea de tragere completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;
- contractul de executie, in copie legalizata;
- factura fiscala/facturile fiscale, in copie (se va/se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea Programului);
- documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar bancare insotite de OP-uri) si/ sau chitanta;
- proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in original;
- certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, in copie;
- un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.

9. Care sunt cheltuielile eligibile?

- achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
- cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
- taxa pe valoarea adaugata (TVA);
- sunt eligibile numai cheltuieli efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

10. Se acorda plati in avans?

Autoritatea nu acorda plati in avans si finanteaza cheltuieli eligibile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

11. Cand se organizeaza sesiunea de finantare?

- datele privind inceperea sesiunii de finantare se publica pe pagina de internet a Autoritatii cu cel putin 10 zile inainte de data deschiderii sesiunii de finantare.
Pentru alte informatii accesati www.afm.ro.

Korodi vrea rezolvarea tuturor dosarelor restante Casa Verde in 2014, pentru 13.000 de cetateni

de Laura Mitran - Mediafax

Ministrul Mediului Attila Korodi a anuntat, marti, ca doreste ca in 2014 sa fie semnate contractele de finantare pentru 5.835 de beneficiari ai programului Casa Verde si sa fie analizate urgent si cele 9.776 de dosare ramase din sesiunea 2011, astfel incat sa beneficieze 13.000 de cetateni. Korodi a aratat ca, in ultima sesiune de finantare in cadrul programului Casa Verde, din 2011, deschisa in perioada 01.06.2011 - 15.07.2011, au fost depuse in total 23.938 de dosare. Dintre acestea au fost analizate 14.162 de dosare, iar 9.776 sunt inca in curs de analiza, ministrul luand decizia sa fie analizate urgent si aceste dosare.

Din dosarele analizate, 11.509 au fost acceptate si 2.653 au fost respinse. Pentru 5.674 de beneficiari contractele au fost semnate in 2011 si 2012, iar in acest moment sunt in curs de plata. Dintre acestea, pana in prezent au fost decontate un numar de 5.347 cereri in valoare totala de 32 188 746,52 lei.Pentru restul de 5.835 de beneficiari, contractele vor fi semnate incepand de saptamana aceasta, iar solicitantii vor fi contactati in vederea contractarii, a mai anuntat ministrul. Acestor beneficiari li se vor adauga si cei care vor fi desemnati in urma analizei celor 9.776 de dosare restante din sesiunea 2011. "Asta inseamna ca, din programul Casa Verde aflat in derulare, anul acesta vom contracta finantari pentru 13.000 de cetateni", a declarat Korodi.

Analiza si evaluarea dosarelor depuse se deruleaza in ordinea inregistrarii lor la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), de la agentiile locale pentru protectia mediului. Listele cu proiectele aprobate si cu cele respinse vor fi afisate pe site-ul AFM, conform Ghidului de finantare, art. 17, la sectiunea Casa Verde 2014 - http://www.afm.ro/casa_verde_pf.php.

Contractul de finantare nerambursabila intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre partile contractante si este valabil pana la finalizarea proiectului, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data semnarii.

"Obiectivul nostru este ca un numar cat mai mare de beneficiari sa obtina finantarea. Suntem constienti ca, din cauza intervalului mare de timp in care programul a stagnat, vor exista si anumite discrepante. Asadar, vom intalni cu siguranta foare multe cazuri in care proiectul initial nu va mai corespunde cu nevoile beneficiarilor, sau cu solutiile tehnologice ale pietei. Tuturor celor care doresc sa modifice sau sa redimensioneze proiectul le vom oferi aceasta posibilitate. Fiecare caz va fi tratat individual, astfel incat eficienta pentru fiecare sistem instalat sa fie maxima", a mai spus Korodi.

Ministrul a amintit totodata ca, la momentul lansarii programului Casa Verde, in 2008, se vorbea despre o economie de pana la 30 la suta la incalzire si de pana la 60 la suta la apa calda pentru beneficiarii programului, subliniind ca, astazi, avand in vedere ca tehnologiile disponibile sunt mult mai performante, aceste reduceri de costuri vor fi, cu siguranta, mai mari.

"Referitor la viitorul programului Casa Verde, dorinta mea clara este ca acest program sa continue. Dupa ce vom finaliza toate dosarele aflate in analiza, vom decide cand anume vom putea lansa un nou apel de proiecte. Nu pot sa va spun inca cu certitudine daca vom avea un nou call anul acesta, sau daca vorbim de anul viitor. Acest lucru depinde de programarea finantarilor aflate in curs, dar si de rata incasarilor la Fondul de Mediu", a mai declarat Korodi.

Programul Casa Verde presupune acordarea de finantari pentru persoane fizice si juridice pentru instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire.

Firma SC SUMMER NIGHTS SRL va ofera :

- consultanta si evaluare cost panou solar
- transport
- montaj
- service si garantie